Konusu : " Doğru veya yanlış, cennet veya cehennem, iyi veya kötü, bu ülke, bizim ülkemiz. "

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?.

_____________________________________________________________________________________________
Yazar rumuzu : müjdeci11
Eser sıra no : 100107.01

KUTSAL ‘BAĞ’

Ülkelerin anlam,önem ve değerlerinin kaybolmaya başlayıp, kişisel menfaatlerin ön plana çıktığı şu son zamanlarda, bizler ülkemizdeki kültür değerlerine ve var olan güzelliklerine sahip çıkmalı, bu sahiplenmenin tarihimizdeki örneklerine de bir göz atmalıyız.

Dünyadaki tüm insanlar, kendilerini bir yere ait hissetmek,o yerin değer ve yargılarını benimseyebilmek amacıyla uğraş vermişlerdir.Ve bu uğraşlar sonucunda değişik milletler ve ırklar ortaya çıkmıştır.İnsanlar ,bulundukları bölgede yaşam şartları ne kadar zor olursa olsun o bölgeye karşı oluşturdukları sevgi ile bir yere bağlı kalmayı öğrenmişlerdir.Bazen de bir ülkeye olan bağlılık , o ülkenin zenginlik ve güzelliklerinin keşfedilmesiyle oluşmuştur.Ama bir ülkenin zenginlik ve güzelliklerini oluşturanlar da yine o ülkenin insanlarıdır.Kişi, o yere olan sevgisiyle o yerin zenginliklerini verdiği emeklerle o yerin güzelliklerini ve kültür değerlerini oluşturur.Osmanlı İmparatorluğu da içerisinde bulundurduğu farklı anlayıştaki insanların ortak bir güzellik ve kültür değeri oluşturabilmesine önayak olmuş ve bunu uzak yakın her yere götürebilmiştir.Bundan dolayı da halkı kendisine yüzyıllarca bağlı kalmış ve dünyanın en güçlü değer yargılarını elinde tutmuştur.Ülkenin zor zamanlarındaysa bu değerlerin yardımıyla zorlulara karşı en güzel şekilde karşı koymayı başarmıştır.

Kurtuluş mücadelesinde nerede vatanını seven ve en içten bağlarla bağlı kişi varsa zorda kalan vatanı için koşmuştur.Üzerlerindeki kara bulutları ağartıp,daha aydınlık günlere çıkabilmek için Umutsuzlukla,fakirlikle,topraklarını kaybetme korkusuyla savaşmış ve bu savaştan daha da güçlü çıkmıştır. Bu gücü oluşturan en önemli şey ise vatanlarına olan sevgi ve bağlılık olmuştur.

Bizler de oluşacak her olumsuzluğa, gelebilecek her kötülüğe karşı dik durup ‘burası benim ülkem ,burası bizim ülkemiz’diyebilmeliyiz.


önceki eser/sonraki eser