Konusu : " Doğru veya yanlış, cennet veya cehennem, iyi veya kötü, bu ülke, bizim ülkemiz. "

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?.

_____________________________________________________________________________________________
Yazar rumuzu:gümüştozu88
Eser sıra no:100219.16


VÜCUDUN MAYASI VATAN TOPRAĞIDIR (1)

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim! (2)


Milli duygularla donanmış bir ulus, vatanı oluşturur. Milli duygular, vatana, atalara duyulan saygı ve vefa ile anlam kazanır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.(3) Memleket, kimilerince huzurun simgesidir. Hasretlik, kokusunu özlemektir. Vatan, kanla sulanmış her bir karışın en derin anlamıdır.

Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümüdür. Bu topraklar, asırların kültür birikimini barındıran bereket dolu Anadolu’dur. İşte bu memleket, tarihinde cehennemi de cenneti de görmüştür. Ülkenin istikbali için zorluklar ve olanaksızlıklar karşısında dahi gereken mücadele verilmiştir. Ecdadının mirası olan hürriyet aşkıyla, vatanın anlamını derinlemesine benimsemesiyle hareket eden bir Türk ferdinin, memleketin o anki durumunu gözetmeksizin verdiği, mucizevî bir sonuca ulaşan amansız mücadele, Kurtuluş Savaşı’nın ta kendisidir. Fakr’u zaruret içindeki bir millet, vatanının hürriyeti uğruna bir destan yazmamış mıdır Anadolu topraklarında? Tekâlifi milliye emirleriyle her evden, bir çorap bir silah toplayarak oluşturulan orduyla püskürtülmedi mi düşman? Tam da semanın karardığı bir dakikada Türk süngüleri, düşman dolu sırtlara hücum etmediler mi(4) yırtık postallarla, mermisiz silahlarla, ancak o açık alınlarla. Şu çılgın Türkler, cesur hamlelerle siper olmadı mı ceddinin uzandığı kara toprağa? İşte bu sözler vatan aşkının delilinden başka ne olabilir? Bu ülkeye, umudun zerresinin uğramadığı, düşmanın kol gezdiği o karanlık zamanlarda hangi kuvvet birleştirdi bu çökmüş milleti? Ancak ve ancak milli his, milli bilinç… İşte böylesi bir vaziyette elbet vatan, vatan kalmaya devam edecek. Zor yıllarla mücadeleci, gelecek…

Vatan sevgisi, memleketin mevcudiyetini ve istikbalini sürdürme fikri, bolluğun, bereketin, huzurun mevcut olduğu dönemlerdeki gibi milletin fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düştüğü zamanlarda da yankılanmalıdır ferdin kulağında. Milli duyguların çöktüğü, birlik ve beraberlik duvarının yıkıldığı imkân ve şeraitin çok namüsait bir mahiyette tezahür ettiği zamanlarda milli şevkle, vatan sevgisiyle atmalı kalp. Gerçek sevgi, bilince dayanan sevgidir; bile bile inana inana sevmektir. “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, / Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” (5) sözü, Mustafa Kemal’in, güvendiği ulusuna seslendiği dizelerdir.

Sönsün o müebbeden cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var, şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız
Kimdir bilir misin? Vatanın… Şimdi saygısız
Bir göz bu nazlı çehreye –Allah esirgesin,-
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? (6)

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış, halkın yaşam kalitesinin yükselmiş olduğu, cumhuriyetin özgürce yaşandığı bir toplum, Atatürk’ün ideali olan “Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.”(7) sözünü çoktan gerçekleştirmiş demektir. Birçok konuda, iradesinin devamlılığını sağlayan bu millet, refah ve memnuniyet içerisinde ilerlemelidir. İşte böyle aydınlık günlerde, halk öncelikle bu birikimin mevcudiyetini muhafaza ve müdafaa etmelidir. Bir yandan da ilimde, fende, sanatta, dünya ülkeleri arasındaki rekabette adını üst sıralara, insanlık tarihini değiştiren yeniliklerle yazdırmalıdır. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.(8)

Amaç, tüm koşul ve ortamlarda, milli birlik ve beraberliği derinlemesine kavramaktır. Tarihini bilen bir neslin kuşkusuz bağlanacağı vatani duygularından taviz vermemektir. Bu vatan bizim. Bu millet biziz. Vatanseverlik “Sorma memleket nere, memleketim Türkiye!” diyebilmektir. Ulus kavramının bilincine varabilmektir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin ırkçılıkla yakından veya uzaktan bir alakası olmadığını dimağına yerleştirmiş olmaktır. Ve işte bu ülke, her şeyiyle bizim ülkemizdir. Bu memleket, tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.(9)

Uyan Türkiye, uyan Türk gençliği, güç ve kudret simgesi Kayı boyunun milenyum sülâlesi, vatanına sahip çık! “Büyük Türk Milleti Fırkası” için farklı zaman ve mekânların sınırlarını aş! Aş kendini, açıl! Hatırla! Yürekleri “yaslı”, gözleri “yaşlı” şehit analarını hatırla! Gurur duy! Canını vermeye hazır askerlerin var olduğu ve olacağı şerefiyle gurur duy! Ülkenin ve milletin selameti için dinle! Damarlarından akan asil Türk kanının sesini dinle!
Unutma!

Bir Türk gencinin aklı hür, vicdanı hürdür!
Türk Ata sevgisiyle Türk’tür!

(1) Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi adlı eserinden
(2) Nazım Hikmet’in Davet adlı şiirinden
(3) Mithat Cemal KUNTAY
(4) Mustafa Kemal ATATÜRK
(5) Mustafa Kemal ATATÜRK
(6) Tevfik Fikret’in Haluk’un Defteri adlı kitabındaki Ferdâ şiirinden
(7) Mustafa Kemal ATATÜRK
(8) Mustafa Kemal ATATÜRK
(9) Mustafa Kemal ATATÜRK


önceki eser / sonraki eser