Konusu : " Doğru veya yanlış, cennet veya cehennem, iyi veya kötü, bu ülke, bizim ülkemiz. "

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?.

_____________________________________________________________________________________________
Yazar rumuzu : gnc21
Eser sıra no : 100218.04


İNSANIN GİZLİ BAHÇESİ

İnsanoğlu yaradılışından itibaren mutluluk peşinde koşmuştur.

Evren ve dünya karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Ateş- su , katı – sıvı , iyi – kötü , uzak- yakın… İnsan yaşamında da bu karşıtlıklar egemendir. Düşünen tek varlık olan insan gerek kendi içinde gerekse toplumsal ilişkilerde bu karşıtlıklarla savaşını yürütmüş önce kendine sonra da içinde bulunduğu topluma yararlı olanı egemen kılma gayreti içine girmiştir.

Bireysellikle işe başlayan insanoğlu yaşama ve doğa koşullarına uyum sağlama ve ona üstün gelme çabasını göstermiş, yaşamını zorlaştıran olguları yanlış olarak nitelemiştir. Bu yanlışları ortadan kaldırdığında kendisi için en yararlı olanını doğru diye nitelendirmiş ve bunu genelin kabullenmesini istemiştir. Uzun zamanın ürünü olan doğrular insanı yüceltmede bir rehber ve değişmez bir kural olmuştur. İnsan ve toplum için en yararlı olan doğrudur ve biz de bu doğrulara uydukça başarıya ulaşacağımıza inanmalıyız.

Toplumsal uyumsuzluk ve doğrulardan ayrılmak insanın yeni önlemler almasına yol açmış ve maddi kurallar yanında cennet – cehennem kavramları insanın doğrudan ayrılmasını önleyici unsurlar olarak ortaya konmuştur. Cennet – cehennem doğrudan kayanları yola getirme aracı olarak kullanılmıştır.

İnsanın tüm çabası huzura kavuşup mutlu olmayı hedeflemektedir.Onu mutlu edenler iyi , mutsuz edenler ise kötü olarak değerlendirilmiştir. İnsan kendi mutluluğu için iyiyi seçme gayretine girmiş , doğruyu seçmiş ve cennet vaat etmiştir.

İnsan bir topluluğun bireyi olarak bir yurt içerisinde yaşamak zorundadır. Bu yurt içerisinde doğruyu ve yanlışı , iyiyi ve kötüyü , cenneti ve cehennemi yalnız kendisi için değil toplumun tüm bireyleri için değerlendirmek hem yaşadığı topluma hem de ülkeye sahip çıkmak zorundadır. Ayrıca güzelliklere tüm toplumla ulaşma isteği insanı mutluluğa götürür. Yaşadığımız süreç içerisinde bulunduğumuz altın toprak dışında başka ülkelere çeşitli yönlerde özenmek yanlış bir olgudur. Aslında bilmeliyiz ki mucize içimizde saklıdır ve küçüklükten beri sünger gibi gelen bilgiyi emmeye hazır beynimizi tembele alıştırmadan toplumsal huzuru oluşturmak tamamen bizlere düşmektedir. İçinde yaşadığımız toplum ve yurt bizim mutluluğumuzu sağladığı gibi biz de toplumun ve yurdun mutluluğunu sağlama çabasına girerek hem başkalarının hem de kendimizin mutluluğunu sağlamalıyız.

Unutmamalıyız ki yurt ve toplum varsa biz varız , biz varsak yurt ve toplum vardır. Kendimiz için istediğimiz iyiyi , doğruyu , cenneti başkaları içinde istersek amaçladığımız mutluluğa ulaşırız.


önceki eser / sonraki eser