Konusu : " Doğru veya yanlış, cennet veya cehennem, iyi veya kötü, bu ülke, bizim ülkemiz. "

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?.

_____________________________________________________________________________________________
Yazar rumuzu:ferdi32
Eser sıra no:100226.05


GÜZEL YURDUMUZ

Bu vatan atalarımızdan ve dedelerimizden bize kalmış en mukaddes mirastır. Atalarımız bizler daha iyi şartlarda ve kendi yurdumuzda,huzurlu ve güvenli,inanç hürriyeti içerisinde ve namusumuzla yaşayabilmemiz için küffarla mücadele etmişler ve bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere mahsuldar kılmışlardır.Onlar hiç tereddüt etmeden verdikleri canlarını gelecek nesiller için feda etmişlerdir.Düşmanın elinde tüfek varken,onların üzerine kazma kürekle gitme cesaretini ve muvaffakiyetini gösteren ceddimizin tek amacı evlatlarının düşman baskısı altında kalmasını engellemekti.Nitekim yaptıkları hizmetlerle de genç kuşağa bu güzide vatanı miras bırakmışlardır.Atalarımız üstadın “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?” dizesini düstur kabul ederek kendilerini ateşe atmışlardır.

Vatanımız dünyanın en güzel yerinde bulunmaktadır.Anadolu’muz;dört mevsimin doya doya yaşandığı,etrafı denizlerle ve güzel sahillerle çevrili olan,iki kıtanın birleştiği ve doğuyu batıya,kuzeyi güneye bağlayan bir geçit noktası olan,bir yerde denize girerken aynı anda başka yerde kayak yapabilme şansı olan,yeşilin her tonunun her mevsimde bulunduğu, ne ekersen yılda üç-dört defa hasat alabileceğimiz verimli ovalara sahiptir.Ayrıca tarihi zenginliklerinden dolayı “Medeniyetler Beşiği” adıyla anılmaktadır.

Bize düşen görev atalarımızdan kalan bu güzel vatanın tabiat zenginliklerini koruyarak geliştirmektedir.İnsanlarımızı birlik, beraberlik,kardeşlik ve barış içinde yaşatmaktır.Barış ve kardeşliği destekleyip,yaygınlaştırır isek ülkemiz huzurlu ve özgür bir yaşamı bize sunacaktır. Bunun aksine düşmanlığı körükler,barışı baltalar,kardeşliği öldürür,kin ve nifak tohumlarını insanımız arasına eker ve büyütürsek ülkemiz bize zindan olur.İlim ve irfanı yayarsak, kültürümüzü yozlaşmaktan kurtarıp geliştirirsek,insanımıza manevi hasletleri öğretirsek, anaya babaya itaati, büyüklere saygıyı,küçüklere sevgiyi öğretir ve yaşatırsak vatanımız bize cennet olmaya devam eder.Evlatlarımızı kültürsüz ve maddeci olarak yetiştirirsek,saygı ve sevgiyi fiilen göstermezsek,vatan sevgisini aşılamazsak bu cennet yurdumuzda cehennem hayatı sürmeye mahkum oluruz.

Özet olarak her şey şu anda bu güzide emaneti kullanmakta olan ve bir süre sonra evlatlarımıza devredecek olan bizlere bağlıdır.Nasıl ki bizler atalarımızdan gururla ve övgüyle bahsediyorsak,bizim çocuklarımıza da bizlerden gururla bahsetmeleri için elimizden geleni yaparak,bu ülkü uğruna yaşamalıyız.Bunun için onlara anarşi ve kargaşadan uzak,terör tehlikesi olmayan,azami bağlamda asayişin sağlandığı,özgür ve huzurlu bir vatan bırakmamız gerekir.Şairin “Neler yapmadık şu vatan için! Kimimiz öldük; kimimiz nutuk söyledik” beytini hayatımız boyunca rehber edinip vatanımıza sahip çıkmalı ve kültürümüzü yaşatmalıyız.Bu vatanın kıymetini bilip,güzelliklerini koruyup zenginleştirerek gelecek kuşaklara devredeceğiz ki bize olduğu gibi onlara da cennet vatan olmaya devam etsin.

önceki eser / sonraki eser