Konusu : " Doğru veya yanlış, cennet veya cehennem, iyi veya kötü, bu ülke, bizim ülkemiz. "

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?.

_____________________________________________________________________________________________

Katılım

- Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik veya mesleki amaçlı resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.

- Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 2 haneli sayının başına türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek : kaptan25)

- Katılımcıların 2 sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde oluşturacakları türkçe kompozisyon metinleri, her sayfanın alt kısmına elle yazılan rümuzları dışında herhangi bir kimlik bilgisi içermemelidir. Basılı metin ile beraber, yarışma eserinin CD ye kayıt edilmiş ve korunmuş elektronik kopyası zarfa eklenmelidir.

- TC kimlik numarası, ikametgah adresi, sabit hat telefon, e-posta adresi ve okuduğu lisenin adı /sınıfı içeren kimlik bilgileri ikinci zarf içerisine yerleştirilerek kapatılmalı, ön yüzüne rumuz yazılmalıdır.

- Yarışma eseri ve kimlik zarfları içeren başvuru en geç 20 Şubat 2010 gönderi tarihini taşıyacak şekilde elden, posta veya kurye servisi ile "Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Sıraselviler caddesi No 25 kat 3, Taksim - 34437 İstanbul " adresine ulaştırılmalıdır. Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ön eleme

- Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Mart ayının ilk günü “yarisma2010.aibskv.net” adresinden internet’te yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıtı kronolojisi yarışma sıralamasını da oluşturacaktır.

- Ad/soyad, meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 23 Nisan 2010 saat 24 olarak tespit edilmiştir.

- Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.

- Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Daha az sayıda eser seçimi durumunda oy geçersiz sayılacaktır.

- Halk Oylaması Değerlendirme Kurulu oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit etmesi durumunda doğrudan iptal yetkisine sahiptir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamıyan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.

- Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 7 eser, aynı süreçte vakfımız tarafından oluşturulacak Ön Eleme Seçiciler Kurulu’nun belirleyeceği 7 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.


Jüri kararı

- Finale kalan 14 yarışmacı, şahsi masrafları vakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2010 Mayıs ayı içerisinde İstanbul’a jüri görüşmesine davet edilecektir. Jüri değerlendirmesinde tümüyle bağımsızdır.


Ödüller

- Jüri kararı doğrultusunda birinciye 2000TL, ikinciye 1500TL, üçüncüye 1000TL nakit ödül verilecektir.


------------------------------------------------------------------------

Geçtiğimiz 2009 yılı yarışması ile ilgili detaylı bilgilere “ yarisma2009.aibskv.net ” adresinden ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden haber almak, oylamaya katılmak için oylama@aibskv.net e-postasından bize bugünden yazınız.

Tanıtıma katkınız için, yarışma şartnamesini www.tilahan.net adresinden de indirerek, çevrenize iletebilirsiniz.